Ajutor de Minimis 2013

Având în vedere obiectivele strategice ale Programului de Guvernare 2013-2016 de încurajare a investiţiilor cu scopul urgentării reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, de susţinere în continuare a mediului de afaceri, de refacere a atractivităţii investiţionale a României şi creării de noi locuri de muncă, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte prioritizarea finanţării investiţiilor, în sensul finanţării prioritare a investiţiilor care au un impact economic şi social imediat în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate, aflate într-un stadiu avansat de implementare, cu posibilă finalizare în cursul anului 2013.
În acest sens, precizăm faptul că pentru toate proiectele ce urmează a fi depuse în acest an şi pentru care, în urma analizării documentaţiei depuse de solicitanţi, va fi emis Acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere plata ajutorului de stat către întreprinderile beneficiare, în conformitate cu graficul de implementare a planurilor de investiţii prevăzute de acestea, în perioada 2014-2018.

Beneficiarii – Conditii de eligibilitate:
a)sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)desfăşoară activitate economică;
c)nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
d)prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;
e)prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
f)prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:
(i)5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;
(ii)7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;
g)nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
h)nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
i)nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
j)nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Investitii – Conditii de Eligibilitate:
Sunt considerate eligibile cheltuielile cu urmatoarele categorii de active corporale (care vor fi rambursate in procent de 100%):
a) realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
b) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
c) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
d) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
e) echipamente IT.
Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;
b) să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă;
d) să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;
e) să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.

Cererea pentru finantare se va depune online, evidandu-se astfel cozile de la registratura.

Pentru mai multe informatii, va pot sta la dispozitie
Stoian Sorin
Consultant Addsor
telefon 0767171668
http://www.addsor.ro
e-mail addsormanagement@yahoo.com.

Reclame

Despre addsor

Addsor Consultanta Pentru Fonduri Europene
Acest articol a fost publicat în FONDURI GUVERNAMENTALE NERAMBURSABILE și etichetat , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s