Masura 121 – Sprijinirea Fermelor Familiare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lansa în perioada 25 iunie 2013 – 31 iulie 2013, o sesiune de depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR cu prioritate dedicată fermelor de familie.

Pentru această sesiune vor fi alocate 50 milioane Euro, structurate astfel:
•16.000.000 Euro pentru sectorul vegetal;
•24.000.000 Euro pentru sectorul zootehnic;
•10.000.000 Euro pentru beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea exploatațiilor agricole de semi-subzistență” care au semnat decizia de finanțare.

Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă de 50.000 Euro; ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% cu posibilitatea majorării cu:
•10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;
•10% pentru investiţiile realizate de fermieri din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.

Pentru mai multe informatii cat si pentru consultanta in vederea efectuarii documentatiei, va pot sta la dispozitie.

Sorin Stoian

Consultant Addsor

telefon 0767171668

e-mail Office@addsor.ro

Reclame
Publicat în FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE | Lasă un comentariu

Ajutor de Minimis 2013

Având în vedere obiectivele strategice ale Programului de Guvernare 2013-2016 de încurajare a investiţiilor cu scopul urgentării reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, de susţinere în continuare a mediului de afaceri, de refacere a atractivităţii investiţionale a României şi creării de noi locuri de muncă, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte prioritizarea finanţării investiţiilor, în sensul finanţării prioritare a investiţiilor care au un impact economic şi social imediat în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate, aflate într-un stadiu avansat de implementare, cu posibilă finalizare în cursul anului 2013.
În acest sens, precizăm faptul că pentru toate proiectele ce urmează a fi depuse în acest an şi pentru care, în urma analizării documentaţiei depuse de solicitanţi, va fi emis Acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere plata ajutorului de stat către întreprinderile beneficiare, în conformitate cu graficul de implementare a planurilor de investiţii prevăzute de acestea, în perioada 2014-2018.

Beneficiarii – Conditii de eligibilitate:
a)sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)desfăşoară activitate economică;
c)nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
d)prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;
e)prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
f)prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:
(i)5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;
(ii)7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;
g)nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
h)nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
i)nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
j)nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Investitii – Conditii de Eligibilitate:
Sunt considerate eligibile cheltuielile cu urmatoarele categorii de active corporale (care vor fi rambursate in procent de 100%):
a) realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
b) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
c) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
d) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
e) echipamente IT.
Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;
b) să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă;
d) să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;
e) să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.

Cererea pentru finantare se va depune online, evidandu-se astfel cozile de la registratura.

Pentru mai multe informatii, va pot sta la dispozitie
Stoian Sorin
Consultant Addsor
telefon 0767171668
http://www.addsor.ro
e-mail addsormanagement@yahoo.com.

Publicat în FONDURI GUVERNAMENTALE NERAMBURSABILE | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Programul pentru Stimularea Tinerilor Antreprenori

42 Milioane de lei, ceea ce reprezinta in jur de 10 Milioane de euro a reprezentat finantare din partea statului, pentru tinerii intreprinzatori care au intrat pentru prima data in afaceri, in anul 2011 si anul 2012.
In cadrul programului Stimularea Tinerilor Antreprenori in jur de 6000 de tineri pana in 35 de ani si-au deschis S.R.L.-D. Aceasta forma juridica nou aparuta pentru a sustine acest program este de fapt o Societate cu Raspundere Limitata(S.R.L.) normala care are insa o serie de facilitati, tocmai, pentru a spijini accesul tinerilor in afaceri.
Dintre acestea putem enumera:
a. Sprijin Financiar Nerambursabil de 50% din valoarea eligibila a proiectului nu mai mult de 10.000 de euro;
b. Garantii de pana la 80% pentru accesarea unui eventual credit bancar, in limita sumei de 80.000 de euro;
c. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajator pentru 4 salariati;
d. Consiliere din partea OTIMMC.
Programul urmareste:
a. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale in randul tinerilor;
b. Reducerea somerilor din randul tinerilor absolventi de studii superioare;
c. Cresterea numarului de Start-Up-uri;
d. Facilitarea tinerilor pentru Finantari Nerambursabile.
Si pentru anul 2013, tinerii asteapta redeschiderea Programului sub coordonarea AIPPIMM. Estimarea este ca acest program va fi redeschis in luna Februarie. Pentru a putea beneficia de o informare corecta va recomandam sa urmariti siteul agentiei AIPPIMM
Pentru consultanta http://www.addsor.ro

Publicat în Stiri Antreprenoriale | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POSCCE

    POSCCE are ca obiectiv general cresterea productivitatii intreprinderilor private romanesti, pana la un nivel superiol celui meniu din Uniunea Europeana, prin dezoltarea capacitatilor de productie.     Obiectivele specifice: –  Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv; –  Crearea unui mediu favorabil … Continuă lectura

Galerie | 3 comentarii

Programul Operational Regional – POR

    POR-ul are ca obiectiv general cresterea urbanistica, atat din punct de vedere turistic cat si operativ, astfel incat orasele care au avut pana in prezent o dezvoltare deficitara sa poata recupera marile orase in ceea ce priveste atat infrastructura … Continuă lectura

Galerie | Lasă un comentariu

Dezvoltarea si modernizarea activitatilor de comercializare

    Programul este destinat stimularii si incurajari dezvoltarii IMM-urilor, prin intarirea capacitatii agentilor economici si promovarea produselor si serviciilor cat si modernizarea agentilor economici la nivelul impus de standarderele Uniunii Europene.       Pentru acest program sunt eligibile, IMM-urile care au … Continuă lectura

Galerie | Lasă un comentariu

Programul Mihail Kogalniceanu pentru IMM-uri

    Programul urmareste, facilitarea accesarii unor credite, de catre IMM-uri, credite ce au o dobanda subventionata si ce pot fi garantate de stat in proportie de 80%, in scopul mentinerii locurilor de munca deja ezistente.       Pentru acest program sunt eligibile, … Continuă lectura

Galerie | Lasă un comentariu